Eindhoven

Onder de vlag van Morgen Groene Energie functioneren nog twee afdelingen.

Zonnegracht

Deze afdeling is in 2013 opgericht om de mogelijkheden te verkennen voor collectieve energieopwekking met zonnepanelen in de directe omgeving van de Eindhovense wijk Oude Gracht. Na een veelbelovend begin is de afdeling nu in afwachting van nieuwe kansen  voor een geschikte locatie voor de panelen.

Zonnepark Ouverture

Voor deelname aan het eerste collectieve Zonnepark Ouverture in de Eindhovense wijk Blixembosch organiseerden de panelenkopers zich in een coöperatie: Coöperatief zonnepark Ouverture u.a. Deze coöperatie heeft alleen tot doel het behartigen van de belangen van de eigenaren van het zonnepanelenpark op Wijkcentrum Blixems. Daarbij krijgt zij ondersteuning van MGE, waarvoor MGE een stem heeft op de ledenvergaderingen. De 228 panelen zijn met steun van de gemeente Eindhoven geïnstalleerd. Voor de promotie van dit park en met het oog op volgende zonneparken is een speciale website in het leven geroepen: www.zonneparkeneindhoven.nl

Informatie? mail

Ga naar de projecten
Share |