Cooperatie

Samen

Morgen Groene Energie is een coöperatie die zorgt voor de levering van groene energie aan personen en bedrijven. Ook stimuleert de coöperatie vermindering van het energiegebruik. Sinds de oprichting in 2011 vormen wij een coöperatie UA (link statuten) die nadrukkelijk belangeloos voor haar leden opkomt, zonder winstoogmerk. Bij Morgen Groene Energie is men geen klant, maar lid van een collectief. De leden bepalen samen waar de energie vandaan komt en hoe die wordt opgewekt. Samen vormen zij een waardige gesprekspartner bij de inkoop van energie of bij de start van energieprojecten.

Lokaal

De coöperatie is georganiseerd in afdelingen, op dit moment in Nuenen, Helmond, Geldrop-Mierlo en Eindhoven.. De leden zijn gezamenlijk de baas over de coöperatie. In de algemene ledenvergadering (tenminste één keer per jaar) komen de (afgevaardigden van de) leden bijeen om de strategie en het beleid van Morgen Groene Energie te bepalen. Wij werken voornamelijk met vrijwilligers. De afdelingsbesturen dragen zorg voor lokale projecten, zowel op het gebied van energieopwekking en –besparing, als voor voorlichting en ledenwerving.

Het algemene bestuur geeft uitvoering aan de vastgestelde strategie en het beleid. Het draagt ook zorg voor de dagelijkse gang van zaken, zoals klantcontact, contacten met zakenpartners, algehele voorlichting, het volgen van de energiemarkt en de uitvoering van coöperatie-brede projecten. Ook werkt zij actief samen met andere regionale energiecoöperaties.

MGE- projecten BV

In 2013 heeft de coöperatie een BV opgericht om de vele projecten en de daarmee samenhangende financiële activiteiten praktischer te kunnen realiseren. De “Besloten Vennootschap Morgen Groene Energie Projecten” is 100% dochter van de coöperatie. Eventuele resultaten komen volledig ten goede van de coöperatie.

Zo werkt het

Meedoen als lid
Share |