Strategie

Missie

Wij leveren schone energie aan personen en bedrijven tegen een zo gunstig mogelijk tarief. Deze schone energie wordt zo veel mogelijk lokaal opgewekt. Wij willen dat het energieverbruik van onze leden verlaagt en dat het zo snel mogelijk CO2- en energieneutraal is. In 2020 willen we dat 20.000 huishouden in Zuidoost Brabant hun energie afnemen van een lokale energiecoöperatie.

Zo doen we dat

Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Transparant en dichtbij via de afdelingen Nuenen, Helmond, Geldrop-Mierlo en Zonnegracht (Eindhoven). Voor de uitvoering van projecten is in 2013 de BV Morgen Groene Energie Projecten opgericht , een 100% dochter van de coöperatie. De coöperatie draagt zorg voor de levering van groene energie aan personen en bedrijven voor een aantrekkelijke prijs. Wij investeren in lokale opwekking van groene energie, in energiebesparing en in collectieve energie-opwekking. Hiertoe zet Morgen Groene Energie kennis en middelen in. Wij werken zoveel mogelijk samen met soortgelijke initiatieven, zowel lokaal als landelijk.

Projecten
Share |