Visie

Groen

Morgen Groene Energie wil een gezonde leefomgeving achterlaten voor volgende generaties. Energie uit schone onuitputtelijke energiebronnen draagt daaraan bij. Bij Morgen Groene Energie maken we optimaal gebruik van duurzame energie zoals zonlicht, wind- en waterkracht en biomassa. Zuiver groen en CO2-neutraal. Morgen Groene Energie stimuleert beperking van het energiegebruik.

Lokaal

Wij zijn er van overtuigd dat het in de nabije toekomst mogelijk is de benodigde energie voor onze leden volledig lokaal op te wekken. 100% duurzaam en tegen een lagere prijs dan ingekocht bij een energieleverancier met winstdoelstelling. Wij kiezen voor een coöperatie die de belangen van haar leden behartigt door dichtbij te werken via plaatselijke afdelingen. Wij zien steeds weer dat de lokale herkenbaarheid (gewoon zien hoe energie duurzaam wordt opgewekt) versnellend en enthousiasmerend werkt

Samen

Niet iedereen kan vanuit de eigen woning voldoende energie besparen of eigen stroom opwekken. Dat kan wel binnen samenwerkingsverbanden die collectief investeren en gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de energievoorziening. Wij zien op deze manier lokale energienetwerken ontstaan , die eigendom zijn van de gebruikers zelf. Een nauwe samenwerking tussen huishoudens, bedrijven en openbare gebouwen biedt meer mogelijkheden om onze doelen te bereiken. Door de lokale ondersteuning, zowel financieel als maatschappelijk, komen deze voorzieningen sneller tot stand.

Meedoen als lid
Share |