Zonneparken

Kun je  wel groene stroom gebruiken, maar heb je geen of niet genoeg zonnepanelen op je eigen dak? Dat kan door deel te nemen aan een van onze postcoderoos-zonneparken in jouw buurt. Voor huishoudens en kleine bedrijven tot een jaarverbruik van 15.000 kWh stroom, kun je op een buurtzonnepark voorzien in je eigen behoefte, terwijl je een bijdrage levert aan een beter milieu.

Zo werkt het

Als je deel wilt nemen, word je (gratis) lid van Morgen  Groene Energie. Op dit moment is het nog nodig Greenchoice als thuisleverancier van groene energie te hebben of daarop over te stappen. Wij kunnen helpen bij de overstap.

Je koopt het gebruiksrecht van een of meerdere zonnepanelen. In de aanschafprijs zitten alle aanlegkosten van de totale installatie.

Bij ons nieuwste Zonnepark Spegelt 29-31 levert een paneel zo’n 265 kWh stroom per jaar. Het gebruiksrecht van dit paneel kostte een deelnemer eenmalig € 363 (na teruggave van de BTW wordt dat € 300). Het rendement op deze investering bedraagt ongeveer 9%, dus veel meer dan dat van een spaarrekening. De prijs van zonnepanelen daalt nog steeds en de energie-opbrengst per paneel stijgt nog steeds, dus de prijs van het gebruiksrecht van een paneel zal in een volgend park lager liggen.

Wat levert het op?

De deelnemer aan een zonnepark krijgt eenmaal per 12 maanden de energiebelasting over de hoeveelheid opgewekte zonnestroom terug. Met 12,65 cent per kWh (peil 2018) is dat een teruggave van € 33 per paneel van 265 kWh. De overheid garandeert dit tenminste 15 jaar lang. (De komende jaren gaat de energiebelasting op stroom wel in stapjes omlaag als gevolg van het beleid van het huidige kabinet.) De opgewekte stroom wordt verkocht aan Greenchoice. De opbrengst hiervan (in 2018 circa 5 cent per kWh) wordt gebruikt voor onderhoud, beheer en verzekering van de installatie.

Meedoen

Woon je in een van de postcodegebieden 5491, 5631, 5633, 5641, 5667, 5671, 5672, 5673, 5674, 5691, 5694, 5707, 5708, 5731, 5737 en 5738, dan kun je bij ons terecht voor een collectief park.  Zie daarvoor ook het kaartje.

Meld je aan via Zon op Nederland  bij Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A.. Deze coöperatie verzorgt de ontwikkeling en het beheer van zonneparken voor Morgen Groene Energie. De administratie loopt via www.zonopnederland.nl Je komt daar op de wachtlijst. Zodra de ontwikkeling van een nieuw park in beeld is, krijg je van ons een mail met informatie en de vraag met hoeveel panelen je mee wilt doen.

Download hier de brochure Buurtzonneparken van MGE
Brochure Buurt-zonnepark MGE nov 2018

Daken en terreinen gezocht

Heb je een dak (of terrein) dat mogelijk geschikt is voor ons groene doel? Jij en/of de medewerkers van je bedrijf krijgen de mogelijkheid mee te doen voor hun particuliere energieverbruik. Heb je een dak, terrein of vragen hierover; bel of mail ons.

Onze zonneparken

In 2016 is het eerste Zonnepark Eeneind-1 gerealiseerd, in juli 2018 het tweede park Zonnepark Spegelt 29-31, beide in Nuenen. Beide parken zijn eigendom van Morgen Groene Energie U.A. Eigenenergie.net heeft de parken aangelegd en pleegt het onderhoud volgens een contract met gebruiksgarantie. De parken zijn uitgebreid verzekerd. De deelnemers kunnen de opbrengst van hun panelen volgen via een monitoringssysteem dat de gegevens levert aan hun persoonlijke account bij Zon op Nederland.

Zonnepark Eeneind-1

Op 12 juli 2016 werd Zonnepark Eeneind-1 feestelijk in gebruik genomen door de Noord-Brabantse energiegedeputeerde Annemarie Spierings . Zij drukte daarvoor op een knop in de bedrijfshal om de omvormers met een knipperlicht te verbinden. Dit eerste park van Morgen Groene Energie heeft 276 zonnepanelen die op het dak liggen van een bedrijf aan de Collse Heide 48 in Nuenen. Om zo veel mogelijk mensen de mogelijkheid te geven zonnestroom te verkrijgen, is elk paneel in drie delen verdeeld.  Een paneeldeel levert ongeveer 45 kWh per jaar. Het park is goed voor een jaarlijkse productie van 40.000 kWh zonnestroom en heeft 35 deelnemers.

Zonnepark Spegelt 29-31

Op 7 september 2017 werd het tweede collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie officieel in gebruik genomen met een feestje voor alle betrokkenen. De installatie met 198 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Spegelt 29-31 in Nuenen. Een paneel levert zo’n 265 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor 50.000 kWh zonnestroom. Er doen 13 deelnemers mee.