Nieuwsoverzicht

Naar een toekomstvisie van MGE

 ga naar de presentatie

Gezocht: Voorzitter van Morgen Groene Energie

Ben jij op zoek naar een bestuursfunctie middenin de wervelende wereld van de energietransitie? Energiecoöperatie Morgen Groene Energie zoekt een nieuwe voorzitter, die de organisatie de komende jaren kan leiden bij de ontwikkeling van meer zonneparken in de regio en de samenwerking met vele organisaties bij de overgang naar duurzame energie. Lees meer>>

Feestelijke ALV op 12 juli en vervolg op 10 augustus 2016

De jaarrekeningen van de coöperatie en de BV Projecten over 2015 werden vastgesteld. MGE is een financieel gezonde organisatie. De winst is geïnvesteerd in het nieuwe zonnepark Eeneind, dat na de vergadering feestelijk in gebruik werd genomen. Ook werd de procedure voor het tweede lidmaatschap gevolgd.
 Lees meer>>

Nog gratis paneeldelen voor u!

Op 12 juli is Zonnepark Eeneind in bedrijf genomen. De helft van de 828 paneeldelen stelt het bestuur gratis ter beschikking voor de leden. Er zijn er nog genoeg! Doe mee en maak van ons zonnepark een groen, lokaal succes! Meldt u aan op hein.eeneind@gmail.com.
 Lees meer>>

Gezocht: enthousiaste bestuursleden!!

Morgen Groene Energie is op zoek naar een nieuwe voorzitter en een nieuw bestuurslid. De oprichters Ernst van der Leij en Andries Mulder sluiten komend jaar beiden hun tweede bestuurstermijn van drie jaar af. Een mooi moment om het stokje over te dragen! Beiden blijven zij actief binnen de coöperatie. Door de bestuurstaken over te dragen komt er meer tijd voor nieuwe initiatieven. Heeft u een warm hart voor groene, lokale energie-opwekking in coöperatief verband en wilt u meer doen? Neem contact op met Andries Mulder, andries.mulder@morgengroeneenergie.nl 

Zonnepark Eeneind is in bedrijf! Al 120 paneeldelen verkocht.

Aanmelden kan nog steeds op hein.eeneind@gmail.com Bekijk de foto's

Eerste zonnepark in Nuenen!

Zelf groene stroom opwekken in de eigen regio! Dit is energiecoöperatie Morgen Groene Energie gelukt met een eigen zonnepark. Hiermee kunnen deelnemers zonnestroom krijgen zonder panelen op het eigen dak. Op 12 juli worden de eerste van 880 zonnepaneeldelen feestelijk in gebruik genomen door Noord-Brabants energie-gedeputeerde Annemarie Spierings. Lees meer.

We merken het nu al!

Janny en John de Vries zijn ervan overtuigd: hun pas geïsoleerde dak zorgt er nu al voor, dat het op de bovenverdieping aangenamer is. Er zit geen vliering in dit type huizen in de Mierlose Vaanakker, waardoor de kamers op de bovenverdieping meteen profijt hebben van dakisolatie. Ook zijn ze enthousiast over hun zonnepanelen, die tegelijk zijn geïnstalleerd. Lees meer>>

Hoe maak ik mijn zonnepaneel schoon?

Hoewel zonnepanelen in het algemeen goed schoon regenen, kan er toch vuil achterblijven. Bijvoorbeeld onder aan de lijst of tijdens een droge periode. Hoe kun je ze gemakkelijk schoon maken?  Lees meer>>

Zonnepark buitengebied komt eraan!

In de vorige Morgennieuws zochten we naar een geschikte locatie in het buitengebied voor een tweede zonnepark van ongeveer 200 panelen. De locatie is gevonden en bovendien heeft de overheid de energiebelasting verlaagd voor deelnemers aan een collectief zonnepark.
  Lees meer>>

Resultaten ALV van 25 maart

Op 25 maart vond de eerste ALV van dit jaar plaats. Het financiële jaarverslag over 2014 werd vastgesteld: ook in 2014 heeft de coöperatie een positief resultaat geboekt. De winst wordt geïnvesteerd in een nieuw zonnepark. Daarnaast komt er nieuw lidmaatschap .
 Lees meer>>

Alle lichten op groen in Helmond

“Het was een doorslaand succes!” zo beschrijft Wim Raaijmakers, voorzitter van de afdeling Helmond, de driedaagse conferentie over versnelling van duurzaamheidsmaatregelen die op 11, 12 en 13 juni is gehouden. Wim en Berrie Horsten zaten in de regiegroep, die de conferentie voorbereidde en de follow-up gaat bewaken.
  Lees meer>>

Slim Wonen+ krijgt vorm

“Je wilt een warm en comfortabel huis en tegelijkertijd een lagere energierekening? Dat kan, in een paar SLIMME stappen!.” Zulke wervende teksten en een uitgebreide service, zoals we die al kennen van de zonnepanelenacties, gaat de afdeling Geldrop-Mierlo gebruiken om bewoners te bewegen hun huis duurzamer te maken.


 Lees meer>>

Hans Rikze: de projectenman van Morgen Groene Energie

“Niks is leuker, dan oplossingen verzinnen waar niemand opkomt. En dan niet met ingewikkelde zaken, maar door kennis van techniek te combineren met mensenkennis.” Hans Rikze geniet van elk project bij MGE, “een club waar verschillende talenten goed samenkomen.”  Lees meer

Oproep voor een locatie: Zonnepark buitengebied

Morgen Groene Energie is op zoek naar een geschikte locatie in het buitengebied van Nuenen voor een tweede zonnepark van ongeveer 200 panelen. Degene die ruimte beschikbaar wil stellen, krijgt er sowieso een groen imago voor terug.   Lees meer

Goed bezochte Energiecafés Geldrop en Mierlo

Tweemaal organiseerde de nieuwe afdeling Geldrop-Mierlo van Morgen Groene Energie een bijeenkomst over energiebesparing en -opwekking. De opkomst was geweldig; de bezoekers waren zeer geïnteresseerd. Lees meer.

Kom naar het Energiecafé in Mierlo of Geldrop

U wilt besparen op stroom en gas, maar u vraagt zich af: hoe pak ik dat aan? Hoe kan ik mijn energielabel vergroenen? Kom naar een Energiecafé in Mierlo of in Geldrop voor antwoorden op deze vragen. Daar vieren we ook de start van de nieuwe lokale energiecoöperatie “Morgen Groene Energie”, afdeling Geldrop-Mierlo en presenteert de gemeente haar nieuwe Duurzaamheidslening. In april start bovendien een Energieloket.
 Lees meer.

Zonneparken Eindhoven op Een Vandaag

Morgen Groene Energie was afgelopen zaterdag 25 oktober in het programma Een Vandaag. De avonturen van Ernst van der Leij en vele andere vrijwilligers voor meer lokale duurzame energie. BTW-kwestie bij postcoderoosregeling. Minister gaat doelstellingen energieakkoord zo nooit halen. Reparatie is nodig.
http://www.npo.nl/eenvandaag/25-10-2014/AT_2021398?start_at=54 

Dag van de duurzaamhied, MGE verloot energiezuinige ledlampen

De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 10 oktober (10-10). Door heel Nederland zullen duizenden duurzame activiteiten plaatsvinden, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden. Samen laten we zien dat duurzaamheid past in ons dagelijks leven en we een ‘groene’ samenleving hebben én willen! Lees meer.

Meer halen uit energiesamenwerking in de regio

Morgen Groene Energie werkt samen met andere energiecoöperaties in Zuid-Oost Brabant. Gezamenlijk hebben ze al in de duizend leden. Duurzame energie staat in de belangstelling en wordt steeds serieuzer genomen. Dat is te merken aan het eind 2013 gesloten Energieakkoord, waarmee maatregelen en geld beschikbaar komen. Dat betekent een nieuwe fase voor ons in de komende jaren.  Lees meer.

Succes voor Zonnepark Blixembosch

Alle 228 zonnepanelen op het Eindhovense wijkcentrum Blixems zijn verkocht. Morgen Groene Energie nam het initiatief en samen met de gemeente Eindhoven werd dit eerste Nederlandse zonnepark op 17 maart in gebruik genomen.  Lees meer.

HIER Klimaatpenning voor Ernst

Afgelopen vrijdag 27 juni ontving onze voorzitter Ernst van der Leij de HIER klimaatpenning uit handen van Prinses Laurentien vanwege zijn rol als energiepionier. De prijs is ingesteld om Nederlanders meer te betrekken bij de oplossing van het klimaatprobleem.  Lees meer.

Christian: groene energie voor een tevreden klant

“Wat past hier het beste?” Op deze vraag zoekt Christian Aagaard het antwoord als hij langs komt voor een advies over de installatie van zonnepanelen. In 2012 begonnen als vrijwilliger voor MGE, bezoekt Christian sinds een half jaar als zelfstandig adviseur geïnteresseerden voor diverse energiecoöperaties in de regio.
 Lees meer.

Zonnepanelen gelegd? Vraag BTW terug.

Als u op of ná 20 juni 2013 zonnepanelen heeft aangeschaft, kunt u de BTW over het aankoopbedrag terugvragen. Voor de Belastingdienst kunt u namelijk een ondernemer worden die stroom levert aan het energiebedrijf en daar een vergoeding voor krijgt.
 Lees meer.

Zonne-energie voor de Wilhelminaschool

Afgelopen jaar zijn 82 zonnepanelen op de Wilhelminaschool in Helmond gelegd: 24 op het dak van de gymzaal (niet zichtbaar) en 58 op een schuin dak . De geschatte opbrengst is ruim 17.000 kWh per jaar waarmee de school elk jaar ruim € 2.600,- bespaart. De bedoeling is om via een display in de hal de kinderen te laten zien hoeveel stroom elke dag wordt opgewekt. Na wat aanloopproblemen kan de afdeling Helmond nu met de voorbereidingen van het onthullingsfeest beginnen!
 Lees meer.

Meten is weten

20 september 2013
Steeds meer bewoners willen graag weten hoeveel stroom de apparaten in hun huis verbruiken. Bij de meeste mensen leidt dit weten tot een bewuster gebruik van die apparaten en dus tot energiebesparing. Morgen Groene Energie heeft diverse meetsystemen getest. Het streven is nog dit jaar een systeem te kiezen en te introduceren bij de leden. Lees meer.

Enquête ledenvergadering

20 september 2013
Na afloop van de vergadering in maart hebben diverse leden een kleine enquête ingevuld. Het was heel fijn voor het bestuur om te merken, dat de invullers allen zo positief waren over de coöperatie en ook meedachten.  Lees meer.

Zeeuwse windmolen voor MGE

24 september 2013
De plannen zijn al vergevorderd: leden van Morgen Groene Energie kunnen binnenkort participeren in een Zeeuwse windmolen. Op de komende ledenvergadering zal het bestuur van Morgen Groene Energie uitleggen hoe dat in zijn werk gaat. Lees meer.

Zonnepanelen groot succes

4 juni 2013
Zo hebben in de Nuenense wijk Molvense Erven 20 huizen samen inmiddels 180 panelen, in de Helmondse wijken Stiphout en Brandevoort staat de teller voorlopig op 586. lees meer.

Zonne-energie voor speeltuin De Kievit

4 juni 2013
Met dank aan Rabobank is het gelukt een nieuw paviljoen te realiseren voor Speeltuin De Kievit in Nuenen.
 lees verder.

Zonne-energie voor Wilhelminaschool én anderen

2 april 2013
Op maandagavond 8 april kan men in Helmond vrijblijvend en gratis informatie krijgen over de mogelijkheden van zonne-energie. In de Wilhelminaschool, Bachlaan 9 zullen vrijwilligers van Morgen Groene Energie vanaf 20:00 uur uitleggen hoe de school binnenkort haar stroom krijgt van de zon en hoe bewoners van Helmond Noordwest zich aan kunnen sluiten bij een zonnepanelenproject. Tijdens de avond wordt het volgende gepresenteerd. Wat kunt u nog meer verwachten?

Zonnepanelen

22 januari 2013
Steeds meer bewoners willen zonnepanelen op hun dak. Behalve in Nuenen gaan nu ook in Helmond en Stiphout projecten van Morgen van start. In de Nuenense wijk de Molvens Erven wordt komend jaar 40.000kWh zonne-energie opgewekt. Zonnepanelen

HIER opgewekt

22 januari 2013
Het eerste evenement van HIERopgewekt was een groot succes. Op 15 november kwamen zo’n 600 vertegenwoordigers van duurzame energieopwekking bijeen, waaronder Andries Mulder en Hans Rikze van Morgen. Het barst van de lokale initiatieven. HIER opgewekt

Regiobestuurders

25 januari 2013
Provincie- en regiobestuurders maakten kennis met Morgen tijdens een werkbezoek in de Opwettense Watermolen. Gezamenlijk voordeel halen uit het langsstromende water: vroeger al en nu weer. lees meer.

Nuenenaren besparen met zonnepanelen

24 augustus 2012
Enkele tientallen Nuenenaren realiseren deze zomer samen voor enkele tonnen aan zonnepanelen. Door samen in te kopen is een aantrekkelijke prijs bedongen en zijn panelen van goede kwaliteit gegarandeerd. De coöperatie Morgen Groene Energie nam het initiatief voor dit zonnepanelenproject. De coöperatie zet zich belangeloos in om in ZO-Brabant meer groene energie te realiseren.  

TV-item Lokale Omroep Nuenen

6 mei 2012
De Lokale Omroep Nuenen publiceerde eind april een TV-item over Morgen Groene Energie. Het filmpje is hier te zien:
 

Nieuwsbrief maart 2012

8 maart 2012
Kijk voor de nieuwsbrief van maart 2012 op:
http://www.scoop.it/t/morgen-groene-energie-nieuwsbrief-maart-2012 

Info-bijeenkomst groot succes

20 januari 2012
Op 17 januari hield Morgen Groene Energie een informatiebijeenkomst voor mensen die mogelijk een nieuwe afdeling willen starten in hun eigen woonplaats. Er waren circa 25 deelnemers uit circa 15 verschillende woonplaatsen. Het enthousiastme is groot. Enkele deelnemers hebben aangegeven concrete plannen te hebben inderdaad een afdeling te willen starten, anderen wilden vooral informatie over hoe Morgen Groene Energie werkt en in Nuenen is gestart. We zijn erg benieuwd wanneer de tweede afdeling daadwerkelijk een feit is.  

Zonnepanelen fam Westerveld

20 januari 2012
Op 17 januari zijn bij de familie Westerveld zonnepanelen geïnstalleerd. Morgen Groene Energie koppelde de familie aan de installateur.  

Informatiebijeenkomst nieuwe afdelingen

24 december 2012
Heb jij interesse om een afdeling voor (een buurt in) je woonplaats op te richten? Dan komen we graag met jou in contact. Door de kennis en middelen van Morgen Groene Energie beschikbaar te stellen kun je ook in jouw buurt eenvoudig een lokale duurzame energie coöperatie beginnen.

Op 17 januari om 19.30 uur organiseren we een informatiebijeenkomst voor mensen die wellicht een nieuwe afdeling zouden willen starten. De exacte locatie wordt nog bekend gemaakt.  lees verder