Zo werkt het

PROJECT DETAILS

Om deel te nemen word je (gratis) lid van Morgen Groene Energie. Op dit moment is het nog nodig Greenchoice als thuisleverancier van groene energie te hebben of daarop over te stappen. Wij kunnen helpen bij de overstap.

Je koopt het gebruiksrecht van een of meerdere zonnepanelen. In de aanschafprijs zitten alle aanlegkosten van de totale installatie.

Bij ons nieuwste Zonnepark Spegelt 29-31 levert een paneel zo’n 265 kWh stroom per jaar. Het gebruiksrecht van dit paneel kostte een deelnemer eenmalig € 363 (na teruggave van de BTW wordt dat € 300). Het rendement op deze investering bedraagt ongeveer 9%, dus veel meer dan dat van een spaarrekening. De prijs van zonnepanelen daalt nog steeds en hun energie-opbrengst stijgt nog steeds, dus de prijs van het gebruiksrecht van een paneel zal in een volgende park lager liggen.

Wat levert het op?

De deelnemer aan een zonnepark krijgt eenmaal per 12 maanden de energiebelasting over de hoeveelheid opgewekte zonnestroom terug. Met 12,65 eurocent per kWh (peil 2018) is dat een teruggave van € 33 per paneel. De overheid garandeert dit tenminste 15 jaar lang. (De komende jaren gaat de energiebelasting op stroom wel in stapjes omlaag als gevolg van het beleid van het huidige kabinet.) De opgewekte stroom wordt verkocht aan Greenchoice. De opbrengst hiervan is nodig voor onderhoud, beheer en verzekering van de installatie.

RELATED PROJECTS