Groene energie

Groene energie inkopen voor onze leden, zonnestroom opwekken op eigen dak of een collectief dak in de eigen buurt, nieuwe projecten ontwikkelen voor alternatieve, duurzame energie. Kijk hier wat Morgen groene energie  onderneemt en waar je aan mee kunt doen.

Gezamenlijke inkoop

Samen voordeel

We kopen gezamenlijk groene energie, stroom en gas,  in tegen een scherpe prijs. Op dit moment werken we samen met Greenchoice. Dat wordt in de toekomst uitgebreid naar meer groene energieleveranciers. De elektriciteit is duurzaam opgewekt in Nederland, het geleverde gas compenseert Greenchoice met de aanleg van nieuw bos. Door als collectief in te kopen, ontstaat een financieel voordeel voor de klant en voor de coöperatie. De coöperatie ontvangt jaarlijks €15 voor elk nieuw lid dat stroom afneemt van Greenchoice en nog eens €15 als ook gas wordt afgenomen. Deze zogenaamde marge zetten we in voor investering in  duurzame energieprojecten. Als lid heb je voorrang bij deelname aan deze projecten.

Jouw voordeel

Als je thuisleverancier Greenchoice is en je bent lid van onze coöperatie, ontvang je ook een persoonlijk financieel voordeel. Dit  bestaat uit een korting van 0,25 eurocent (incl BTW) per kWh stroom ten opzichte van de standaard variabele prijs van niet-groene stroom van je regioleverancier. Als je ook gas afneemt, ontvang je een korting van 0,25 eurocent (incl BTW) per m3 ten opzichte van de standaard variabele prijs van niet-gecompenseerd gas van je regioleverancier.

Zonneparken

Kun je  wel groene stroom gebruiken, maar heb je geen of niet genoeg zonnepanelen op je eigen dak? Dat kan door deel te nemen aan een van onze postcoderoos-zonneparken in jouw buurt.

Voor huishoudens en kleine bedrijven tot een jaarverbruik van 15.000 kWh stroom, kun je op een buurtzonnepark voorzien in je eigen behoefte, terwijl je een bijdrage levert aan een beter milieu.

Windenergie en meer

De ontwikkeling van een windmolen voor collectief gebruik vergt een heel andere benadering, dan de installatie van een zonnepark op een dak. Denk alleen al aan de omgevingsvergunning die gevraagd wordt bij het plaatsen van een windmolen. Morgen Groene Energie heeft op dit moment daarom zelf geen plannen hiervoor, maar wil graag samenwerken met collega-coöperaties en gemeenten die dat wel willen doen.

De opslag van energie is een noodzaak om wind- en zonne-energie efficiënt te kunnen gebruiken. Ook alternatieven voor warmtegebruik en -winning hebben onze aandacht. Morgen Groene Energie springt hierop in zodra de mogelijkheden hiervoor collectief kansen bieden. Wil jij je hierin verdiepen? Denk met ons mee en bel of mail ons.

Nieuwe ontwikkelingen; wij doen mee!

Wij hebben sinds 2014 de MGE Projecten BV om daarin nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen. Van daaruit hebben we onder meer geadviseerd bij de ontwikkeling van Zonnepark Welschap. We werken daarvoor graag samen met anderen. Heb je een idee of een vraag? Bel of mail ons.

Duurzame mobiliteit

Op verzoek van onze leden verdiept Morgen Groene Energie zich ook in vormen van duurzame mobiliteit met een collectief karakter, zoals het delen van elektrische auto’s en laadpalen. Een voorbeeld daarvan is Buurauto www.buurauto.nl Of het delen van andere vormen van duurzaam vervoer en transport waaraan onze leden zouden kunnen deelnemen.

Heeft mobiliteit je belangstelling? Denk met ons mee en bel of mail ons.