Over ons

Morgen Groene Energie is een coöperatie die de belangen van haar leden behartigt zonder winstoogmerk. Vanuit onze basis in  Nuenen, Helmond en Geldrop-Mierlo werken we samen met iedereen die staat voor duurzame energie. Lees verder hoe onze organisatie in elkaar zit, hoe we het officieel geregeld hebben en wat we tot nu toe hebben gedaan.

Dit willen wij

Coöperatie Morgen Groene Energie wil zorgen dat de energie die haar leden nodig hebben in onze eigen omgeving wordt opgewekt uit schone, onuitputtelijke bronnen. Wij willen dat zij zoveel mogelijk eigenaar zijn van deze energiebronnen. Op weg naar 2030 streven wij ernaar dat 50% van de totale duurzame energie-opwek op land in Zuidoost Brabant eigendom is van lokale particulieren en kleine bedrijven. Daartoe werken we met zoveel mogelijk partijen samen.

Zo doen we dat

Morgen Groene Energie behartigt de belangen van haar leden zonder winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. We hebben onze basis in  Nuenen, Helmond en Geldrop-Mierlo. We kopen gezamenlijk energie in tegen een scherpe prijs. De elektriciteit is duurzaam opgewekt in Nederland en we zorgen dat het gas gecompenseerd wordt met de aanleg van bos. Daarnaast  helpen we onze leden energie zelf te produceren, individueel of collectief in lokale zonneparken. Voor zonneparken in Eindhoven werken we nauw samen met de vereniging 040 energie. We werken mee aan innovatieve projecten. In de BV Morgen Groene Energie Projecten, 100% dochter van de coöperatie, worden nieuwe projecten ontwikkeld. Wij werken waar mogelijk samen met andere energiecoöperaties in de regio en met soortgelijke initiatieven, zowel lokaal als landelijk.

Dit zijn wij

Coöperatie en Projecten BV

Morgen Groene Energie U.A is een coöperatie. De leden van een coöperatie zijn niet alleen gezamenlijk eigenaar, maar hebben het via de Algemene Leden Vergadering (ALV) ook voor het zeggen. De letters U.A. zijn de afkorting van Uitgesloten Aansprakelijkheid, wat wil zeggen dat er op de leden geen verhaalsrecht mogelijk is.

Voor de professionele ondersteuning is sinds 2021 de administratie uitbesteed aan Coöperatie Energie Samen/Econobis.

Projecten

Sinds 2011 voeren wij projecten uit om lokaal energie op te wekken. Eerst met succesvolle acties waarin bewoners werden geholpen zonnepanelen op hun huizen te leggen. In de jaren erna ontwikkelden wij collectieve zonneparken: twee in Nuenen (Eeneind-1 en Spegelt 29-31) en één in Eindhoven (samen met 040energie: Doornakkersweg 10-14). We werkten mee aan het eerste collectieve zonnepark Ouverture in Eindhoven en met het grootste in onze regio, Zonnepark Welschap.

 Zonnepanelen in Helmond en Nuenen

In 2013 werden in Helmond bij 48 woningen in de wijken Stiphout en Brandevoort panelen gelegd die in totaal elk jaar 125.000 kWh stroom opwekken. In Nuenen werden bij 87 woningen panelen geïnstalleerd die samen elk jaar goed zijn voor 222.000 kWh zonnestroom. Tegelijk kreeg het dak van de Wilhelminaschool in Helmond  82 panelen (17.000 kWh per jaar) en het gebouw van de Nuenense speeltuin De Kievit 24 panelen, waarmee de laatste geheel in zijn stroomvoorziening van 5100 kWh per jaar kan voorzien. Inmiddels zijn er voldoende goede installateurs op de markt en kunnen bewoners bij het Energiehuis Slim Wonen het juiste advies inwinnen.

Zonnepark Ouverture

Morgen Groene Energie liep in 2014, samen met de gemeente Eindhoven, voorop met de opening van het eerste collectieve zonnepark in Nederland in eigendom van omwonenden: Ouverture in de Eindhovense wijk Blixembosch. Op het dak van het wijkcentrum Blixems liggen 228 panelen met een jaarlijkse opbrengst van 52440 kWh. Het zonnepark is eigendom van de Coöperatie Zonnepark Ouverture.

Zonnepark Welschap

In 2017 werd Morgen Groene Energie benaderd om mee te denken over de realisatie  van een zonnestroominstallatie op het terrein van het voormalig zweefvliegveld in Eindhoven, eigendom van het Ministerie van Defensie. Deze installatie moest ten goede komen aan de omwonenden. Na een intensief traject waaraan Morgen Groene Energie actief deelnam, is in 2019 dit enorme postcoderoosproject met ruim 11.000 zonnepanelen gerealiseerd. Omdat het park niet in ons werkgebied ligt, zijn in de nieuw opgerichte Coöperatie Zonnepark Welschap U.A. alleen collega-energiecoöperaties vertegenwoordigd. Zie Samenwerken in de regio

Samenwerking en advies

Naast onze activiteiten zijn leden actief in overlegorganen in Nuenen, Helmond en Geldrop-Mierlo en nemen zij desgewenst deel aan incidentele gesprekken over duurzaamheid.

“Alle lichten op groen” in Helmond 

Helmondse leden van Morgen Groene Energie waren betrokken bij de conferentie “Versnellingsagenda Duurzaamheid“ van de gemeente Helmond in juni 2015. Drie dagen lang namen zo’n 125 mensen deel vanuit vele Helmondse organisaties en geledingen onder de noemer: hoe kunnen we een CO2-neutrale regio zo snel mogelijk realiseren. Het eindresultaat:  meerdere projecten op gebied van duurzame energie en mobiliteit, een gezonde leefomgeving en gebouwde omgeving (nul op de meter woningen), aardwarmte, enzovoorts.

Dat leidde tot  de oprichting van het Energiehuis Helmond en de informatieve website Alle lichten op groen.  www.allelichtenopgroen.nl www.energiehuishelmond.nl

Het Energiehuis speelt in toenemende mate een rol als voorziening voor iedereen die geholpen wil worden bij besparing en isolatie, bij opwek van duurzame energie. In het Energiehuis is het energieloket Energiehuis Slim Wonen gevestigd. Zie Meer duurzaamheid.

Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo

In Geldrop-Mierlo doet Morgen Groene Energie mee met het Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo, dat onder meer in oktober 2017 de D100 Burgertop organiseerde. In samenspraak met 100 burgers werden vele praktische ideeën besproken en uitgewerkt. Ook heeft deze afdeling in 2015 enkele zogenaamde Energiecafés georganiseerd waarin betrokken burgers in gesprek konden gaan met onder meer de gemeente, Morgen Groene Energie en bedrijven die werkzaam zijn voor zonnepanelen en voor energiebesparing.

Slim Wonen Plus/ Energieloket 

Morgen Groene Energie levert de voorzitter en de penningmeester voor de coöperatie Slim Wonen Plus, die de weg heeft bereid voor het digitale Energieloket Zuidoost-Brabant. Dit loket gaat sinds 1 april 2021 verder als Energiehuis Slim Wonen. Kijk bij Wat je zelf kunt doen 

Onze partners

Energie Samen/Econobis

Sinds 2021 besteedt Morgen Groene Energie haar administratie voor de zonneparken uit aan Econobis  van Energie Samen, omdat daarmee meer professionaliteit en continuïteit in deze administraties is gewaarborgd. Ook staan onze leden daar geregistreerd, evenals de wachtlijsten voor toekomstige zonneparken.

Energie Samen

Eind 2018 is “Energie Samen” opgericht door ODE Decentraal, REScoopNL met ZoNL, PAWEX, Hoom en  Econobis. Deze organisaties zijn inmiddels gefuseerd met Energie Samen, waarmee één landelijke brancheorganisatie voor alle duurzame energiecoöperaties en burgerinitiatieven actief is. Morgen Groene Energie is lid van deze belangenvereniging.  www.energiesamen.nu