Groene energie

Zonnestroom opwekken op een collectief dak in de eigen buurt en nieuwe projecten ontwikkelen voor alternatieve, duurzame energie. Kijk hier wat Morgen Groene Energie  onderneemt en waar je aan mee kunt doen.

Voordeel van groene leveranciers

Samen voordeel

Wie lid is van onze coöperatie én klant bij Greenchoice, Engie of OM, bezorgt zichzelf en de coöperatie voordeel. De coöperatie ontvangt jaarlijks ongeveer €20 voor elk nieuw lid dat stroom afneemt van o.a. Greenchoice en ongeveer €20 als ook gas wordt afgenomen. Deze zogeheten margevergoeding zetten we in voor investering in  duurzame energieprojecten. Als lid heb je voorrang bij deelname aan deze projecten.

Jouw voordeel

Als je thuisleverancier Greenchoice is en je bent lid van onze coöperatie, ontvang je ook een persoonlijk financieel voordeel. Via de oranje button hieronder kom je op de pagina van Greenchoice, waar je het actuele tarief voor jouw situatie kunt laten berekenen voor leden van een energiecoöperatie zoals MGE. Het contract heet dan Lokaal Groen.

LET OP: vanwege de hoge energieprijzen en de onzekerheid over de ontwikkelingen daarin, ontvangen klanten dit voordeel tijdelijk NIET bij het afsluiten van een nieuw contract.

Wil je lid worden van Morgen Groene Energie ga dan naar “Lid worden” op deze website.

Zonnepark Hazenwinkel

De bouw van het zonnepark in Mierlo is zover: vanaf medio 2024 gaan de bijna 30.000 zonnepanelen stroom leveren. Iedereen in de wijde omgeving kan hieraan meedoen, als je wilt investeren in groene energie die in je eigen regio is opgewekt. Het verwachte rendement op je investering is 6,5%. Bij deelname word je lid van de Coöperatie MGE Gulbergen U.A.. waarmee je medezeggenschap krijgt over dit zonnepark de komende 25 jaar.

Zonnedaken

Wil je investeren in lokaal opgewekte groene energie? Heb je een huishouden of een bedrijf met een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (3 x 80A) dan kan je deelnemen aan een van onze zonneparken in jouw buurt.

Windenergie en meer

De ontwikkeling van een windmolen voor collectief gebruik vergt een heel andere benadering, dan de installatie van een zonnepark op een dak. Denk alleen al aan de omgevingsvergunning die gevraagd wordt bij het plaatsen van een windmolen. Morgen Groene Energie heeft op dit moment daarom zelf geen plannen hiervoor, maar wil graag samenwerken met collega-coöperaties en gemeenten die dat wel willen doen.

De opslag van energie is een noodzaak om wind- en zonne-energie efficiënt te kunnen gebruiken. Ook alternatieven voor warmtegebruik en -winning hebben onze aandacht. Morgen Groene Energie springt hierop in zodra de mogelijkheden hiervoor collectief kansen bieden. Wil jij je hierin verdiepen? Denk met ons mee en bel of mail ons.

Nieuwe ontwikkelingen; wij doen mee!

Wij hebben sinds 2014 de MGE Projecten BV om daarin nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen. Van daaruit hebben we onder meer geadviseerd bij de ontwikkeling van Zonnepark Welschap. We werken daarvoor graag samen met anderen. Heb je een idee of een vraag? Bel of mail ons.

Duurzame mobiliteit

Op verzoek van de onze leden verdiept Morgen Groene Energie zich in vormen van duurzame mobiliteit met een collectief karakter. Dan gaat het om bijvoorbeeld het delen van elektrische auto’s en laadpalen. Of het delen van andere vormen van duurzaam vervoer en transport waaraan onze leden zouden kunnen deelnemen.

Heeft mobiliteit je belangstelling? Denk met ons mee en bel of mail ons.