Groene energie

Groene energie inkopen voor onze leden, zonnestroom opwekken op een collectief dak in de eigen buurt, nieuwe projecten ontwikkelen voor alternatieve, duurzame energie. Kijk hier wat Morgen Groene Energie  onderneemt en waar je aan mee kunt doen.

Gezamenlijke inkoop

Samen voordeel

We kopen gezamenlijk groene energie, stroom en gas,  in tegen een scherpe prijs. Tot nu toe kochten we energie in van Greenchoice, maar door de samenwerking met Coöperatie Zon op Nederland zijn afspraken met meer groene energieleveranciers mogelijk. Voor een actueel overzicht: kijk op www.zonopnederland.nl bij Overzicht energieleveranciers.

Door als collectief in te kopen, ontstaat een financieel voordeel voor de klant en voor de coöperatie. De coöperatie ontvangt van de zogenaamde drie-sterren-leveranciers jaarlijks een margevergoeding voor elk lid dat stroom afneemt (in 2020 van Greenchoice €15) en ook zo’n bedrag als gas wordt afgenomen. Deze marge zetten we in voor investering in  duurzame energieprojecten. Als lid heb je voorrang bij deelname aan deze projecten.

Jouw voordeel

Als je thuisleverancier Greenchoice is en je bent lid van onze coöperatie, ontvang je ook een persoonlijk financieel voordeel. Via de oranje button hieronder kom je op de pagina van Greenchoice, waar je het actuele tarief voor jouw situatie kunt laten berekenen voor leden van een energiecoöperatie zoals MGE. Het contract heet dan Lokaal Groen.

Let wel: als je via een kortingsactie een tarief berekend krijgt, kan deze korting vervallen.

Wil je lid worden van Morgen Groene Energie ga dan naar “Lid worden” op deze website. Daar kun je ook je voorkeur voor Greenchoice opgeven. De overstap wordt dan voor je geregeld door Zon op Nederland.

Zonneparken

Kun je  wel groene stroom gebruiken, maar heb je geen of niet genoeg zonnepanelen op je eigen dak? Dat kan door deel te nemen aan een van onze postcoderoos-zonneparken in jouw buurt.

Voor huishoudens en bedrijven met een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (3 x 80A) kun je op een buurtzonnepark voorzien in je eigen behoefte, terwijl je een bijdrage levert aan een beter milieu.

Windenergie en meer

De ontwikkeling van een windmolen voor collectief gebruik vergt een heel andere benadering, dan de installatie van een zonnepark op een dak. Denk alleen al aan de omgevingsvergunning die gevraagd wordt bij het plaatsen van een windmolen. Morgen Groene Energie heeft op dit moment daarom zelf geen plannen hiervoor, maar wil graag samenwerken met collega-coöperaties en gemeenten die dat wel willen doen.

De opslag van energie is een noodzaak om wind- en zonne-energie efficiënt te kunnen gebruiken. Ook alternatieven voor warmtegebruik en -winning hebben onze aandacht. Morgen Groene Energie springt hierop in zodra de mogelijkheden hiervoor collectief kansen bieden. Wil jij je hierin verdiepen? Denk met ons mee en bel of mail ons.

Nieuwe ontwikkelingen; wij doen mee!

Wij hebben sinds 2014 de MGE Projecten BV om daarin nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen. Van daaruit hebben we onder meer geadviseerd bij de ontwikkeling van Zonnepark Welschap. We werken daarvoor graag samen met anderen. Heb je een idee of een vraag? Bel of mail ons.

Duurzame mobiliteit

Op verzoek van onze leden verdiept Morgen Groene Energie zich ook in vormen van duurzame mobiliteit met een collectief karakter, zoals het delen van elektrische auto’s en laadpalen. Een voorbeeld daarvan is Buurauto www.buurauto.nl Of het delen van andere vormen van duurzaam vervoer en transport waaraan onze leden zouden kunnen deelnemen.

Heeft mobiliteit je belangstelling? Denk met ons mee en bel of mail ons.