Dit zijn wij

Actief sinds 2011

Energiecoöperatie Morgen Groene Energie U.A. (MGE) is in 2011 in Nuenen opgericht. Later werd zij ook actief in Helmond en Geldrop-Mierlo. In de eerste jaren werden vooral bewoners geholpen bij de aanschaf van zonnepanelen op hun eigen dak. In 2014 werd het mogelijk om ook collectieve zonneparken te ontwikkelen, de zogenaamde postcoderoosprojecten. MGE was in 2014 actief betrokken bij de realisering van het eerste project in Nederland: Zonnepark Ouverture in Eindhoven. Om zelf deze zonneparken te ontwikkelen en beheren is vanuit MGE van 2015 tot juni 2019 een aparte coöperatie actief geweest: Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A.. Haar eerste zonnepark werd opgeleverd in 2016: Zonnepark Eeneind-1 in Nuenen. In juli 2018 volgde het tweede: Zonnepark Spegelt 29-31 ook in Nuenen. Sinds 4 juni 2019 zijn beide coöperaties geïntegreerd tot één vernieuwde Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. met het doel om een slagvaardigere organisatie te hebben, waar eenvoudig nieuwe collectieve energie-opwekkingsinstallaties  ondergebracht kunnen worden. De vernieuwde coöperatie nam in 2019 het Eindhovense Zonnepark Doornakkersweg 10-14 in gebruik, dat samen met de Eindhovense vereniging 040 energie werd ontwikkeld.

Vestigingsadres en vergaderen

In het ontmoetingsgebouw D’n Intheek in Mierlo kan de coöperatie beschikken over vergaderlocaties en -faciliteiten. De coöperatie is daar sinds 1 juli 2019 officieel gevestigd: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo.

MGE Projecten BV

In 2014 richtte de coöperatie een Projecten BV op om daarin nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen. Van deze projecten is bij aanvang vaak niet bekend of ze kans van slagen hebben terwijl voor de verkennings- en ontwikkelingsfase al wel geld en inzet nodig is. Deze 100% dochter van MGE kan daarin voorzien, zonder dat de coöperatie daarmee direct belast wordt en maakt het mogelijk sneller in te springen op nieuwe ontwikkelingen. We werken daarvoor graag samen met anderen. Heb je een idee of een vraag? Bel of mail ons.

Organisatie

Morgen Groene Energie is een coöperatie U.A. met een dochter: de MGE Projecten BV. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 

Bestuur Coöperatie Morgen Groene Energie U.A

Voorzitter                      Ad van den Brandt 
Penningmeester           Eric Debougnoux
Secretaris                       Harriët Bernts

Directie Morgen Groene Energie Projecten BV

Andries Mulder en Eric Debougnoux

Hoe het is geregeld

We hebben Statuten vastgelegd voor onze coöperatie en vele zaken geregeld in een Huishoudelijk Reglement. Elk jaar brengen we Jaarverslagen uit over wat we gedaan hebben en maken we een Begroting voor onze plannen van het volgende jaar. Bekijk het hier allemaal.

CZE Jaarverslag 2017

MGE Jaarverslag 2017

Begroting 2020 coöperatie MGE

Huishoudelijk Reglement MGE juni 2021

Statuten MGE mei 2019

CZE Jaarverslag 2018

MGE Jaarverslag 2018

Begroting 2021 MGE Coöperatie en Projecten BV

MGE oud Jaarverslag helft 2019

MGE nieuw Jaarverslag 2019