Zonnepark Hazenwinkel

Coöperatie Morgen Groene Energie werkt mee aan dit grote zonnepark op land, omdat hier een uitgelezen kans ligt om stroom duurzaam op te wekken in onze eigen regio. Het duurzame effect op de omgeving is nu al merkbaar. De grote varkenshouderij met bijbehorend intensief grasland is al weg en wordt nu vervangen door een schone elektriciteitscentrale in een extensief en ecologisch beheerd landschap. Door de beheersopzet wordt het rendement van het zonnepark lokaal gehouden en hebben omwonenden zeggenschap over het park, ook in de toekomst.

Het zonnepark

Het zonnepark ligt in Mierlo aan de voet van voormalige vuilstort De Gulbergen. Het park ligt naast de spoorlijn tussen Vaarleseweg, Heiderschoor en Dierenrijk. Er lopen twee hoogspanningskabels over het terrein.

Het hele park beslaat 18 hectare, waarvan er 11 bestemd zijn voor de zonnestroominstallatie. De 29.088 zonnepanelen produceren straks 17.700.000 kWh stroom per jaar: goed voor 7000 huishoudens. Daardoor wordt elk jaar bijna 11 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten.

Het park heeft met een eigen kabel een directe aansluiting op het verdeelstation Eindhoven-Oost.

Voor het hele terrein is een landschapsplan opgesteld; ruim 11 van de 18 hectare wordt gebruikt voor de installatie met ruimte voor extensieve beweiding door schapen. De overige ongeveer 7 hectare is bestemd voor ecologische invulling, zijnde bloemrijk grasland, struweel rondom met soorten struiken die in dit gebied thuishoren en een poel voor amfibieën. Het geheel houdt het open karakter. Door het struweel rondom is de installatie vanaf de weg niet meer te zien, behalve bij de toegang en onder de hoogspanningsleidingen.

De bouw startte in oktober 2023 en verloopt zo voorspoedig, dat medio 2024 de eerste stroomlevering wordt verwacht.

Meer informatie over het zonnepark is te vinden op www.zonneparkhazenwinkel.nl

Lokale deelname 

Het zonnepark wordt  beheerd door Zonnepark Hazenwinkel BV. Daarin werken drie partijen samen: Initiatiefnemer en eigenaar van de grond De Familie Verhoeven, de speciaal opgerichte Coöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen U.A. en  Greenchoice BV, groene Energieleverancier (en eigenaar van International Solar). Coöperatie MGE-Gulbergen U.A. heeft daarvoor op 1 juli 2023 20% van de aandelen in de BV gekocht. De overige aandelen zijn in bezit van Greenchoice/International Solar (65%) en de Familie Verhoeven (15%). 35% van de aandelen zijn dus in handen van de lokale energiecoöperatie en de eigenaars van de grond. De energie wordt niet geproduceerd op lange afstand door onbekende partijen, maar door de mensen om de hoek, de mensen uit onze gemeenschap.

Jouw inbreng

Je investeert in groene energie, die lokaal wordt opgewekt. Daarmee draag je bij aan een duurzamere wereld voor jezelf en toekomstige generaties. Het verwachte rendement op je investering is 6,5%.

Als lokale energiecoöperatie zorgt Coöperatie MGE Gulbergen ervoor dat bewoners in de omgeving mede-eigenaar kunnen worden van dit zonnepark. Door deel te nemen word je lid van de coöperatie en daardoor mede-eigenaar van het zonnepark. Je kunt dan de komende 15 jaar meebeslissen over de koers van het park en je deelt in de winst. Coöperatie MGE Gulbergen U.A. heeft geen winstoogmerk, maar heeft juist als doel de belangen van haar leden te dienen voor de lokale opwek van duurzame energie. Zij zorgt ervoor dat nieuwe mogelijkheden hoog op de agenda blijven van de BV Zonnepark Hazenwinkel. Daarmee kan men in de toekomst inspelen op nieuwe mogelijkheden zoals energieopslag, rechtstreekse distributie van de stroom naar de deelnemers en verdere verduurzaming van de regio.

Zo doe je mee

Coöperatie MGE-Gulbergen geeft participaties aan deelnemers uit. Een participatie kost € 250 en je kunt minimaal 4, maximaal 400 participaties kopen. De  eenmalige transactiekosten bedragen 1,5%. Gedetailleerde informatie over het verwachte rendement van 6,5%, de risico’s van de investering en de looptijd zijn te vinden in het Informatiememorandum participatie Zonnepark Hazenwinkel. Die kun je hieronder downloaden, evenals Statuten Coöperatie MGE Gulbergen, Participatiereglement en Model participatieovereenkomst.

Bij aanmelding word je meteen lid van de coöperatie. Het lidmaatschapsgeld bedraagt €15 per jaar. Voor leden die participeren en klant zijn bij Greenchoice, ontvangt de coöperatie (naar verwachting) een fee en/of margevergoeding. Indien deze fee en/of margevergoeding in enig jaar hoger dan of gelijk is aan het contributiebedrag, wordt het betalen van de contributie (geheel of gedeeltelijk) kwijtgescholden.

Vragen kun je mailen naar info@mgegulbergen.nl .

Vanaf 1 mei 2024 kunnen deelnemers op de Wachtlijst Zonnepark Hazenwinkel vóórinschrijven. Zij  ontvangen daarvoor een uitnodigingsmail.

De inschrijving is nu open voor iedereen: maak daarvoor een account aan op Klantenportaal Econobis via mgegulbergen.mijnenergiesamen.nl 

De participaties worden toegewezen zodra de inschrijving rond is.