Zonnepark Hazenwinkel

Drie partijen hebben zich verenigd in Zonnepark Hazenwinkel BV: de Familie Verhoeven (initiatiefnemer, ontwikkelaar en eigenaar van de grond),  KiesZon (100% dochterbedrijf van Greenchoice) en de speciaal opgerichte Coöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen u.a.
Deze coöperatie doet mee omdat hier een uitgelezen kans ligt om stroom duurzaam op te wekken in onze eigen regio. Als lokale energiecoöperatie zorgen we ervoor dat bewoners in de omgeving mede-eigenaar worden van dit zonnepark en dus de komende 15 jaar blijven meebeslissen over deze installatie. We kunnen dan in de toekomst  inspelen op nieuwe mogelijkheden zoals energieopslag of rechtstreekse distributie van de stroom naar de deelnemers.

Het zonnepark

  • Het zonnepark ligt in Mierlo ten zuiden van de spoorlijn tussen Vaarleseweg, Heiderschoor en Dierenrijk. Er lopen hoogspanningskabels over het terrein.
  • Het hele park beslaat 18 hectare, waarvan er 11 bestemd zijn voor de zonnestroominstallatie. Er komen 29.088 zonnepanelen, die straks 16.360.000 kWh stroom per jaar produceren: goed voor gemiddeld 6.500 huishoudens. Daarmee wordt elk jaar bijna 11 miljoen kilo CO2 minder uitgestoten.
  • De zonnepanelen worden zo hoog gemonteerd dat daaronder natuur-grasland kan groeien. Op een klein deel van het terrein worden twee natuurvijvers aangelegd. Rondom het park worden  struiken en bomen geplant die passen bij deze streek. Daarvoor is een landschapsplan opgesteld door ecologen.
  • De totale investering bedraagt rond de 11 miljoen Euro.
Alle formaliteiten zijn rond

Alles is rond: de gemeente Geldrop-Mierlo heeft de vergunning verleend, de aansluiting op het net is geregeld met netbeheerder Enexis en de SDE+-subsidie is toegekend. De subsidie garandeert een minimum stroomprijs voor 15 jaar.

Voor deelname in het park is op 29 juni de nieuwe coöperatie voor Zonnepark Hazenwinkel opgericht. Omdat deze coöperatie in de toekomst meerdere activiteiten gaat uitvoeren (zoals opwek op een andere locatie, opslag of distributie) is gekozen voor de naam: Coöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen U.A., kortweg Coöperatie MGE- Gulbergen. Onze bestaande coöperatie Morgen Groene Energie heeft zich ingezet voor dit park en de oprichting van de nieuwe coöperatie, maar staat hier volledig los van.

Lokale deelname in BV

Het zonnepark zelf wordt  beheerd door een BV die daarvoor speciaal is opgericht: Zonnepark Hazenwinkel BV, met daarin de drie partijen De Familie Verhoeven (initiatiefnemer, ontwikkelaar en eigenaar van de grond), Coöperatie Morgen Groene Energie Gulbergen u.a. en KiesZon, 100% dochterbedrijf van energieleverancier Greenchoice. Coöperatie MGE-Gulbergen U.A. heeft daarvoor op 1 juli 20% van de aandelen in de BV gekocht. De overige aandelen zijn in bezit van Greenchoice/Kieszon (65%) en de Familie Verhoeven (15%).

De uitgifte van participaties aan deelnemers wordt geregeld door de Coöperatie MGE-Gulbergen.

Start bouw in oktober

De bouw van de installatie wordt gestart in oktober van 2023. Wie zich heeft aangemeld voor deelname ontvangt een uitnodiging om dit moment op de locatie te komen vieren.

Jouw voordeel

Je investeert in groene energie, die lokaal wordt opgewekt. 35% van de aandelen zijn namelijk in handen van de lokale energiecoöperatie en de eigenaars van de grond. De energie wordt niet geproduceerd op lange afstand door onbekende partijen, maar door de mensen om de hoek, de mensen uit onze gemeenschap.

In de toekomst staan grote veranderingen op stapel in de energiewetten. Daarmee houden we de mogelijkheid open voor energieopslag op het terrein en voor jou als mede-eigenaar om direct stroom te verkrijgen van de installatie.

Zo doe je mee

Je kunt je tot 1 december 2023 vrijblijvend aanmelden voor de wachtlijst Zonnepark Hazenwinkel via www.zonmonitor.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen. Op die site worden je adresgegevens veilig bewaard en sta je meteen geregistreerd voor de vervolgstappen. De volgorde van aanmelden is mede-bepalend voor de toekenning van de participaties. Na 1 december is de prospectus gereed en kun je aangeven of je interesse definitief is. Vragen kun je mailen naar info@morgengroeneenergie.nl