Zonneparken

Kun je  wel groene stroom gebruiken, maar heb je geen of niet genoeg zonnepanelen op je eigen dak? Dat kan door deel te nemen aan een van onze postcoderoos-zonneparken in jouw buurt. Voor huishoudens en bedrijven met een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (3 x 80A) kun je op een buurtzonnepark voorzien in je eigen behoefte, terwijl je een bijdrage levert aan een beter milieu.

Zo werkt het

Als je deel wilt nemen, word je lid van Morgen  Groene Energie. Je koopt het gebruiksrecht van een of meerdere zonnepanelen. In de aanschafprijs zitten alle aanlegkosten van de totale installatie.

Bij onze bestaande zonneparken zijn de verdiensten gebaseerd op de teruggave van energiebelasting op de geproduceerde stroom van de panelen. Per 1 april 2021 is deze zogenaamde “Regeling Verlaagd Tarief” door de rijksoverheid omgezet in een jaarlijkse subsidie aan de energiecoöperatie die het zonnepark ontwikkelt en beheert. Deze “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” (SCE) baseert de hoogte van de subsidie op het aantal geleverde kWh stroom en de marktprijs van elektriciteit. De subsidie geldt voor coöperatieve installaties die minimaal 15 kWp (kiloWattpiek) en maximaal 500 kWp groot zijn en waarin iedere participant voor maximaal 5 kWp deelneemt. De exploitatiesubsidie wordt voor 15 jaar gegarandeerd en hanteert het postcoderoosprincipe. In de kaart is te zien hoe dit werkt voor de grootste roos in ons werkgebied; een installatie in code 5674 (Eeneind-Nuenen) heeft 15 aangrenzende postcodes. Alle inwoners en kleine bedrijven in deze codes kunnen meedoen met zo’n installatie, als ze bij aanvang van het project in die postcoderoos wonen.

Wat levert het op?

Voor deelname aan een zonnepark worden certificaten uitgegeven. Een certificaat geeft recht op de netto waarde van de opbrengst in kWh per jaar van een paneel van de zonnestroominstallatie. Morgen Groene Energie ontwikkelt in 2021 Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering en de kosten en opbrengsten voor dit park worden hier, voor zover bekend, weergegeven.

De opbrengst per certificaat van De Coevering is gemiddeld ca 375 kWh per jaar. De prijs van een certificaat hangt ervan af of men kiest voor een certificaat met financiering of zonder financiering. Naar verwachting zal een certificaat met financiering €160 gaan kosten en een certificaat zonder financiering €310. De definitieve prijs wordt vastgesteld op het moment dat alle kosten bekend zijn.

Deelnemers krijgen voor de met hun certificaten opgewekte stroom gedurende 15 jaar jaarlijks een winstuitkering. Deze winstuitkering is afhankelijk van de opbrengst van de verkochte stroom en de toegekende subsidie. Per jaar zal een certificaat ZONDER financiering ca €35 netto opbrengen en een certificaat MET financiering ca €24. Dit bedrag is een resultante van de opbrengsten uit verkoop van de stroom, een exploitatiesubsidie van de overheid en kosten voor beheer, onderhoud, verzekering en administratie van de installatie (en in geval van een certificaat met financiering ook financieringskosten). Financiering verloopt via de coöperatie.

Het project Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering zal bestaan uit 424 zonnepanelen, waarmee jaarlijks naar verwachting circa 160 MWh duurzame stroom kan worden geproduceerd (gemiddeld over 15 jaar). Er kunnen ongeveer 40 tot 60 participanten meedoen, omdat de SCE-regeling bepaalt dat een deelnemer maximaal 5 kWp aan certificaten mag hebben. Voor De Coevering zijn dat 11 panelen.

Daarnaast moet een deelnemer bij aanvang van het project in de postcoderoos wonen. Het gaat bij De Coevering om de codes 5664, 5665, 5666, 5667 (Geldrop) en 5731(Mierlo).

Zodra een project haalbaar wordt, stelt de coöperatie een Informatiedocument op, dat voor iedere geïnteresseerde beschikbaar is. Vraag ernaar op info@morgengroeneenergie.nl

Meedoen

In 2021 is Morgen Groene Energie actief in Geldrop (postcodes 5664, 5665, 5666, 5667), Mierlo (5731), Nuenen, Sint Oedenrode, Helmond, Son en Breugel, Eindhoven (5491, 5631, 5633, 5641, 5667, 5671, 5672, 5673, 5674, 5691, 5694, 5707, 5708, 5731, 5737 en 5738). Woon je in een van de postcodegebieden dan kun je bij ons terecht voor een collectief park.

Sinds 2019 werken we samen met de Eindhovense Vereniging 040 energie. Onze coöperatie beheert de zonneparken die zij samen met 040 energie ontwikkelt. Woon je in Eindhoven, dan kun je ook meedoen met zonneparken daar.

Meld je aan via Zon op Nederland, de coöperatie die onze ledenadministratie verzorgt en ook de administratie voor de zonneparken van Morgen Groene Energie. Registreer je als “nieuwe gebruiker” op de website www.zonopnederland.nl en meld je aan voor de wachtlijst Coöperatie Morgen Groene Energie. Zodra de ontwikkeling van een nieuw park in beeld is, krijg je van ons een mail met informatie en de vraag met hoeveel panelen je mee wilt doen.

Download hier de brochure Buurtzonneparken van MGE met informatie in het kort.
Brochure buurtzonneparken MGE juli 2021

Daken en terreinen gezocht

Heb je een dak (of terrein) dat mogelijk geschikt is voor ons groene doel? Jij en/of de medewerkers van je bedrijf krijgen de mogelijkheid mee te doen voor hun particuliere energieverbruik. Heb je een dak, terrein of vragen hierover; bel of mail ons.

Onze zonneparken

Sinds 2016 zijn drie zonneparken gerealiseerd; twee in Nuenen en een in Eindhoven. De parken zijn eigendom van Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. Met de installateurs zijn onderhoudscontracten afgesloten met een gebruiksgarantie. De parken zijn uitgebreid verzekerd. De deelnemers kunnen de opbrengst van hun panelen volgen via een monitoringssysteem op hun persoonlijke account bij Zon op Nederland. Zonnepark Nuenen Eeneind-1 is eind januari 2020 beëindigd op verzoek van de dakeigenaar.

In de grafieken vind je de actuele opbrengstcijfers van onze zonneparken: de jaarlijkse stroomproductie in kiloWattuur (kWh) en de ermee corresponderende besparing van CO2-uitstoot in kg. In de eerste grafiek is in het staafdiagram te zien hoe de resultaten zijn voor de gehele coöperatie. De resultaten per park worden getoond bij het desbetreffende zonnepark. Deze zijn ook zichtbaar per maand.

: 0 kWh
: 0 kg

Zonnepark Eeneind-1: 2016 -2020

Dit eerste zonnepark van Morgen Groene Energie werd op 12 juli 2016  in gebruik genomen. Nadat het bedrijfspand aan de Collse Heide 48 in Nuenen was verkocht, heeft de nieuwe eigenaar op 30 januari 2020 de zonnestroominstallatie gekocht. Na 3,5 zeer succesvolle jaren waarin de 276 zonnepanelen in totaal ruim 120.000 kWh zonnestroom hebben geleverd, houdt Zonnepark Nuenen Eeneind-1 helaas op te bestaan. De 35 deelnemers zijn schadeloos gesteld en krijgen voorrang bij deelname aan een volgend park.

Zonnepark Spegelt 29-31

Op  1 juli 2018 startte de installatie van het tweede collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie. Op 7 september namen we het officieel in gebruik met een feestje voor alle betrokkenen. De installatie met 198 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Spegelt 29-31 in Nuenen. Een paneel levert zo’n 265 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor 50.000 kWh zonnestroom. Er doen 13 deelnemers mee.

In de eerste grafiek vind je de actuele opbrengstcijfers per jaar van dit zonnepark: de stroomproductie in kiloWattuur (kWh) en de ermee corresponderende besparing van CO2-uitstoot in kg. De tweede grafiek geeft deze actuele cijfers weer per maand.

: 0 kWh
: 0 kg

:
:

Zonnepark Doornakkersweg 10-14

Op 12 september 2019  kwam het derde collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie in bedrijf. Dit park is ontwikkeld samen met de Eindhovense vereniging 040 energie. De installatie met 376 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Doornakkersweg 10-14 in Eindhoven. Een paneel levert zo’n 240 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor ruim 90.000 kWh zonnestroom. Er zijn 20 deelnemers.

In de eerste grafiek vind je de actuele opbrengstcijfers per jaar van dit zonnepark: de stroomproductie in kiloWattuur (kWh) en de ermee corresponderende besparing van CO2-uitstoot in kg. De tweede grafiek geeft deze actuele cijfers weer per maand.

: 0 kWh
: 0 kg

:
: