Zonneparken

Kun je  wel groene stroom gebruiken, maar heb je geen of niet genoeg zonnepanelen op je eigen dak? Dat kan door deel te nemen aan een van onze postcoderoos-zonneparken in jouw buurt. Voor huishoudens en bedrijven met een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (3 x 80A) kun je op een buurtzonnepark voorzien in je eigen behoefte, terwijl je een bijdrage levert aan een beter milieu.

Zo werkt het

Als je deel wilt nemen, word je lid van Morgen  Groene Energie. Je koopt het gebruiksrecht van een of meerdere zonnepanelen. In de aanschafprijs zitten alle aanlegkosten van de totale installatie.

Bij onze bestaande zonneparken zijn de verdiensten gebaseerd op de teruggave van energiebelasting op de geproduceerde stroom van de panelen. Inmiddels is deze regeling omgezet in een jaarlijkse subsidie aan de energiecoöperatie die het zonnepark ontwikkelt en beheert. Deze “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” (SCE) baseert de hoogte van de subsidie op het aantal geleverde kWh stroom en de marktprijs van elektriciteit. De subsidie geldt voor coöperatieve installaties die minimaal 15 kWp (kiloWattpiek) en maximaal 500 kWp groot zijn. De exploitatiesubsidie wordt voor 15 jaar gegarandeerd en hanteert het postcoderoosprincipe. In de kaart is te zien hoe dit werkt voor de grootste roos in ons werkgebied; een installatie in code 5674 (Eeneind-Nuenen) heeft 15 aangrenzende postcodes. Alle inwoners en kleine bedrijven in deze codes kunnen meedoen met zo’n installatie, als ze bij aanvang van het project in die postcoderoos wonen.

We werken ook aan parken waarvoor geen postcodebeperking geldt. Deze zijn groter en maken gebruik van een andere overheidssubsidie.  Eind 2022 zal de opzet van Zonnepark Hazenwinkel in Mierlo concreet worden. Je kunt hiervoor ook al vrijblijvend op de wachtlijst; zie Meedoen.

Wat levert het op?

Voor deelname aan een zonnepark worden certificaten uitgegeven. Een certificaat geeft recht op de netto waarde van de opbrengst in kWh per jaar van een paneel van de zonnestroominstallatie.

In oktober van 2022 verwachten we ons nieuwste Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering in gebruik te nemen. Deelnemers hiervan wonen alle in de postcoderoos van dit zonnepark.

Een paneel levert zo’n 379 kWh stroom per jaar. Het gebruiksrecht van dit paneel kost een deelnemer eenmalig € 350 (de BTW neemt de coöperatie voor haar rekening).

Deelnemers krijgen voor de met hun certificaten opgewekte stroom gedurende 15 jaar jaarlijks een winstuitkering. Deze winstuitkering is afhankelijk van de opbrengst van de verkochte stroom en de toegekende subsidie. Per jaar zal een certificaat ca €35 netto opbrengen. Dit bedrag is een resultante van de opbrengsten uit verkoop van de stroom, een exploitatiesubsidie van de overheid en kosten voor beheer, onderhoud, verzekering en administratie van de installatie.

Het project Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering zal bestaan uit ongeveer 400 zonnepanelen, waarmee jaarlijks naar verwachting circa 150 MWh duurzame stroom kan worden geproduceerd (gemiddeld over 15 jaar). Er kunnen ongeveer 40 tot 60 participanten meedoen, omdat de SCE-regeling bepaalt dat de deelnemers gemiddeld 5 kWp aan certificaten mogen hebben.

Daarnaast moet een deelnemer bij aanvang van het project in de postcoderoos wonen. Het gaat bij De Coevering om de codes 5664, 5665, 5666, 5667 (Geldrop) en 5731(Mierlo).

Zodra een project haalbaar wordt, stelt de coöperatie een Informatiedocument op, dat voor iedere geïnteresseerde beschikbaar is. Vraag ernaar op info@morgengroeneenergie.nl

Meedoen

In 2021 is Morgen Groene Energie actief in Geldrop (postcodes 5664, 5665, 5666, 5667), Mierlo (5731), Nuenen, Sint Oedenrode, Helmond, Son en Breugel, Eindhoven (5491, 5631, 5633, 5641, 5667, 5671, 5672, 5673, 5674, 5691, 5694, 5707, 5708, 5731, 5737 en 5738). Woon je in een van de postcodegebieden dan kun je bij ons terecht voor een collectief park.

Sinds 2019 werken we samen met de Eindhovense Vereniging 040 energie. Onze coöperatie beheert de zonneparken die zij samen met 040 energie ontwikkelt. Woon je in Eindhoven, dan kun je ook meedoen met zonneparken daar.

Wil je deelnemen in een collectief zonnepark? Stuur een mail met je adresgegevens naar info@morgengroeneenergie.nl. We zetten je dan op de wachtlijst.

Download hier de brochure Buurtzonneparken van MGE met informatie in het kort.
Brochure buurtzonneparken MGE juli 2021

Daken en terreinen gezocht

Heb je een dak (of terrein) dat mogelijk geschikt is voor ons groene doel? Jij en/of de medewerkers van je bedrijf krijgen de mogelijkheid mee te doen voor hun particuliere energieverbruik. Heb je een dak, terrein of vragen hierover; bel of mail ons.

Onze zonneparken

Sinds 2016 zijn drie zonneparken gerealiseerd; twee in Nuenen en een in Eindhoven. De parken zijn eigendom van Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. Met de installateurs zijn onderhoudscontracten afgesloten met een gebruiksgarantie. De parken zijn uitgebreid verzekerd. De deelnemers kunnen de opbrengst van hun panelen volgen via een monitoringssysteem op hun persoonlijke account bij Zon op Nederland. Zonnepark Nuenen Eeneind-1 is eind januari 2020 beëindigd op verzoek van de dakeigenaar.

LET OP: De grafieken over de actuele opbrengstcijfers van de zonneparken zijn tijdelijk buiten gebruik.

: 0 kWh
: 0 kg

Zonnepark Eeneind-1: 2016 -2020

Dit eerste zonnepark van Morgen Groene Energie werd op 12 juli 2016  in gebruik genomen. Nadat het bedrijfspand aan de Collse Heide 48 in Nuenen was verkocht, heeft de nieuwe eigenaar op 30 januari 2020 de zonnestroominstallatie gekocht. Na 3,5 zeer succesvolle jaren waarin de 276 zonnepanelen in totaal ruim 120.000 kWh zonnestroom hebben geleverd, houdt Zonnepark Nuenen Eeneind-1 helaas op te bestaan. De 35 deelnemers zijn schadeloos gesteld en krijgen voorrang bij deelname aan een volgend park.

Zonnepark Spegelt 29-31

Op  1 juli 2018 startte de installatie van het tweede collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie. Op 7 september namen we het officieel in gebruik met een feestje voor alle betrokkenen. De installatie met 198 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Spegelt 29-31 in Nuenen. Een paneel levert zo’n 265 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor 50.000 kWh zonnestroom. Er doen 13 deelnemers mee.

LET OP: De grafieken over de actuele opbrengstcijfers van de zonneparken zijn tijdelijk buiten gebruik.

: 0 kWh
: 0 kg

:
:

Zonnepark Doornakkersweg 10-14

Op 12 september 2019  kwam het derde collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie in bedrijf. Dit park is ontwikkeld samen met de Eindhovense vereniging 040 energie. De installatie met 376 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Doornakkersweg 10-14 in Eindhoven. Een paneel levert zo’n 240 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor ruim 90.000 kWh zonnestroom. Er zijn 20 deelnemers.

LET OP: De grafieken over de actuele opbrengstcijfers van de zonneparken zijn tijdelijk buiten gebruik.

: 0 kWh
: 0 kg

:
: