Zonneparken

Tot april 2021 konden collectieve projecten gebruik maken van de saldering van de energiebelasting binnen de zogeheten Postcoderoos-projecten. Vanaf die datum werken deze zonneparken bij aanvang nog wel met de postcoderoos, maar de deelnemers ontvangen een jaarlijkse uitkering naar rato van hun investering in het zonnepark.  Huishoudens of een bedrijf met een zogenaamde kleinverbruikersaansluiting (3 x 80A), kunnen bij ons groen investeren  in lokale opwekking van zonnestroom.

Zo werkt het

Als je deel wilt nemen, word je lid van Morgen  Groene Energie. Je koopt het gebruiksrecht van een of meerdere zonnepanelen. In de aanschafprijs zitten alle aanlegkosten van de totale installatie.

Bij twee van onze zonneparken zijn de verdiensten gebaseerd op de teruggave van energiebelasting op de geproduceerde stroom van de panelen. Inmiddels is deze regeling omgezet in een jaarlijkse subsidie aan de energiecoöperatie die het zonnepark ontwikkelt en beheert. Deze “Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking” (SCE) baseert de hoogte van de subsidie op het aantal geleverde kWh stroom en de marktprijs van elektriciteit. De subsidie geldt voor coöperatieve installaties die minimaal 15 kWp (kiloWattpiek) en maximaal 500 kWp groot zijn. De exploitatiesubsidie wordt voor 15 jaar gegarandeerd en hanteert nog wel het postcoderoosprincipe. In de kaart is te zien hoe dit werkt voor de grootste roos in ons werkgebied; een installatie in code 5674 (Eeneind-Nuenen) heeft 15 aangrenzende postcodes. Alle inwoners en kleine bedrijven in deze codes kunnen meedoen met zo’n installatie, als ze bij aanvang van het project in die postcoderoos wonen.

We werken ook aan parken waarvoor geen postcodebeperking geldt. Deze zijn groter en maken gebruik van een andere overheidssubsidie.  In 2023 zal de opzet van Zonnepark Hazenwinkel in Mierlo concreet worden. Je kunt hiervoor ook al vrijblijvend op de wachtlijst; zie Meedoen.

Wat levert het op?

Voor deelname aan een zonnepark worden certificaten uitgegeven. Een certificaat geeft recht op de netto waarde van de opbrengst in kWh per jaar van een paneel van de zonnestroominstallatie.

In februari 2023 is ons nieuwste Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering in gebruik genomen. De 36 deelnemers hiervan wonen alle in de postcoderoos van dit zonnepark: de codes 5664, 5665, 5666, 5667 (Geldrop) en 5731(Mierlo).

Een paneel levert zo’n 384 kWh stroom per jaar. Het gebruiksrecht van dit paneel kostte een deelnemer eenmalig € 345 (de BTW neemt de coöperatie voor haar rekening).

Deelnemers krijgen voor de met hun certificaten opgewekte stroom gedurende 15 jaar jaarlijks een uitkering. Deze uitkering is afhankelijk van de opbrengst van de verkochte stroom en de toegekende subsidie. Bij de start van het zonnepark is uitgegaan van een netto opbrengst per certificaat van €40 per jaar. Dit bedrag is een resultante van de opbrengsten uit verkoop van de stroom, een exploitatiesubsidie van de overheid en kosten voor beheer, onderhoud, verzekering en administratie van de installatie.

Daarnaast zorgt een paneel elk jaar voor een vermindering van de uitstoot met 208 kg CO2.

Op het dak van sporthal De Coevering liggen 396 zonnepanelen, waarmee jaarlijks naar verwachting circa 152 MWh duurzame stroom kan worden geproduceerd (gemiddeld over 15 jaar).

Meedoen

Wil je deelnemen in een collectief zonnepark? Schrijf je in voor de Wachtlijst Morgen Groene Energie. Dat kan vrijblijvend via ZonMonitor, die je gegevens op de juiste manier bewaart. Ga daarvoor naar www.zonmonitor.nl/gebruiker-mijn-inschrijvingen Zodra de ontwikkeling van een nieuw park in beeld is, krijg je van ons een mail met informatie en de vraag of je mee wilt doen.

Je kunt je ook gratis aanmelden als lid. Kijk daarvoor op deze site bij Lid Worden. Dan blijf je meteen op de hoogte van wat wij doen.

Daken en terreinen gezocht

Heb je een dak (of terrein) dat mogelijk geschikt is voor ons groene doel? Jij en/of de medewerkers van je bedrijf krijgen de mogelijkheid mee te doen voor hun particuliere energieverbruik. Heb je een dak, terrein of vragen hierover; bel of mail ons.

Onze zonneparken

Sinds 2016 zijn vier zonneparken gerealiseerd; twee in Nuenen, een in Geldrop en een in Eindhoven. De parken zijn eigendom van Coöperatie Morgen Groene Energie U.A. Met de installateurs zijn onderhoudscontracten afgesloten met een gebruiksgarantie. De parken zijn uitgebreid verzekerd. De deelnemers kunnen de opbrengst van hun panelen volgen via een monitoringssysteem op hun persoonlijke account bij ZonMonitor. Er zijn nog drie parken in bedrijf, omdat Zonnepark Nuenen Eeneind-1  eind januari 2020 is beëindigd op verzoek van de dakeigenaar.

In de grafieken vind je de actuele opbrengstcijfers van onze zonneparken: de jaarlijkse stroomproductie in kiloWattuur (kWh) en de ermee corresponderende besparing van CO2-uitstoot in kg. In de eerste grafiek is in het staafdiagram te zien hoe de resultaten zijn voor de gehele coöperatie. De resultaten per park worden getoond bij het desbetreffende zonnepark. Deze zijn ook zichtbaar per maand.

Gerealiseerd met coöperatie: Coöperatie Morgen Groene Energie U.A.
Totale productie sinds 01-01-2018: 967.593 kWh
Totale CO2 besparing sinds 01-01-2018: 537.982 kg

Zonnepark Eeneind-1: 2016 -2020

Dit eerste zonnepark van Morgen Groene Energie werd op 12 juli 2016  in gebruik genomen. Nadat het bedrijfspand aan de Collse Heide 48 in Nuenen was verkocht, heeft de nieuwe eigenaar op 30 januari 2020 de zonnestroominstallatie gekocht. Na 3,5 zeer succesvolle jaren waarin de 276 zonnepanelen in totaal ruim 120.000 kWh zonnestroom hebben geleverd, houdt Zonnepark Nuenen Eeneind-1 helaas op te bestaan. De 35 deelnemers zijn schadeloos gesteld en krijgen voorrang bij deelname aan een volgend park.

Zonnepark Spegelt 29-31

Op  1 juli 2018 startte de installatie van het tweede collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie. Op 7 september namen we het officieel in gebruik met een feestje voor alle betrokkenen. De installatie met 198 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Spegelt 29-31 in Nuenen. Een paneel levert zo’n 265 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor 50.000 kWh zonnestroom. Er doen 13 deelnemers mee.

Gerealiseerd met dit project: Nuenen Spegelt 29-31
Totale productie sinds 03-07-2018: 314.576 kWh
Totale CO2 besparing sinds 03-07-2018: 174.904 kg

Gerealiseerd met project: Nuenen Spegelt 29-31
Totale productie 12 maanden: 44.802 kWh
CO2 besparing: : 24.910 kg

Zonnepark Doornakkersweg 10-14

Op 12 september 2019  kwam het derde collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie in bedrijf. Dit park is ontwikkeld samen met de Eindhovense vereniging 040 energie. De installatie met 376 panelen ligt op het dak van een bedrijf aan Doornakkersweg 10-14 in Eindhoven. Een paneel levert zo’n 240 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor ruim 90.000 kWh zonnestroom. Er zijn 20 deelnemers.

Gerealiseerd met dit project: Zonnepark Eindhoven Doornakkersweg 10-14
Totale productie sinds 13-09-2019: 430.602 kWh
Totale CO2 besparing sinds 13-09-2019: 239.415 kg

Gerealiseerd met project: Zonnepark Eindhoven Doornakkersweg 10-14
Totale productie 12 maanden: 74.765 kWh
CO2 besparing: : 41.569 kg

Zonnepark Sporthal De Coevering

Op 15 februari 2023 startte de installatie van het vierde collectieve zonnepark van Morgen Groene Energie. Op 3 maart namen we het officieel in gebruik met een feestje voor alle betrokkenen. De installatie met 345 panelen ligt op het dak van de gemeentelijke sporthal De Coevering in Geldrop. Een paneel levert zo’n 384 kWh stroom per jaar en daarmee is dit zonnepark goed voor 152.000 kWh zonnestroom. Er zijn 36 deelnemers.

Gerealiseerd met dit project: Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering
Totale productie sinds 22-02-2023: 222.415 kWh
Totale CO2 besparing sinds 22-02-2023: 123.663 kg

Gerealiseerd met project: Zonnepark Geldrop Sporthal De Coevering
Totale productie 12 maanden: 140.478 kWh
CO2 besparing: : 78.106 kg