Dit zijn wij

Actief sinds 2011

Energiecoöperatie Morgen Groene Energie U.A. (MGE) is in 2011 in Nuenen opgericht. Later werd zij ook actief in Helmond en Geldrop-Mierlo. In de eerste jaren werden vooral bewoners geholpen bij de aanschaf van zonnepanelen op hun eigen dak. In 2014 werd het mogelijk om ook collectieve zonneparken te ontwikkelen, de zogenaamde postcoderoosprojecten. MGE was in 2014 actief betrokken bij de realisering van het eerste project in Nederland: Zonnepark Ouverture in Eindhoven. Om zelf deze zonneparken te ontwikkelen en beheren werd eind 2015 vanuit MGE een aparte coöperatie opgericht: Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A.. Haar eerste zonnepark werd opgeleverd in 2016: Zonnepark Eeneind-1 in Nuenen. In juli 2018 volgde het tweede: Zonnepark Spegelt 29-31 ook in Nuenen. Alle leden van Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A. zijn ook lid van MGE. In de loop van 2019 zullen beide coöperaties integreren tot één coöperatie met het doel om een slagvaardigere organisatie te hebben waar eenvoudig nieuwe collectieve energie-opwekkingsinstallaties  onder gebracht kunnen worden.

Projecten BV

In 2014 richtte de coöperatie een Projecten BV op om daarin nieuwe en innovatieve projecten te ontwikkelen. Van deze projecten is bij aanvang vaak niet bekend of ze kans van slagen hebben terwijl voor de verkennings- en ontwikkelingsfase al wel geld en inzet nodig is. Deze 100% dochter van MGE kan daarin voorzien, zonder dat de coöperatie daarmee direct belast wordt en maakt het mogelijk sneller in te springen op nieuwe ontwikkelingen. We werken daarvoor graag samen met anderen. Heb je een idee of een vraag? Bel of mail ons.

Organisatie

Morgen Groene Energie is een coöperatie U.A. met een dochter: de MGE Projecten BV. Voor de ontwikkeling en het beheer van haar zonneparken werkt zij volledig samen met de coöperatie Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A.. In de loop van 2019 zullen deze twee coöperaties fuseren tot een vernieuwd Morgen Groene Energie, waarin alle zonneparken worden ondergebracht. De besturen bestaan uit vrijwilligers. Wij zoeken nog een voorzitter voor ons vernieuwde Morgen Groene Energie.

Bestuur Morgen Groene Energie U.A

Voorzitter                      vacature
Vice-voorzitter              Andries Mulder
Penningmeester           Hein Pasma
Secretaris                       Harriët Bernts
Lid                                   Wim Raaijmakers
Lid                                   Jos Klomp

Bestuur Coöperatieve Zonneparken Eeneind U.A. 

Voorzitter                      Wim Raaijmakers
Penningmeester           Hein Pasma
Secretaris                       Harriët Bernts

Hoe het is geregeld

We hebben Statuten vastgelegd voor onze coöperatie en vele zaken geregeld in een Huishoudelijk Reglement. Elk jaar brengen we Jaarverslagen uit over wat we gedaan hebben en maken we een Begroting voor onze plannen van het volgende jaar. Bekijk het hier allemaal.

CZE Jaarverslag 2017

MGE Jaarverslag 2017

Begroting 2019 MGE met Zonneparken